Ministrstvo za javno upravo je pripravilo novo aplikacijo na portalu www.enotnidokument.gov.si kjer si lahko ogledate vse ukrepe ministrstev na enem...

Več...

Medobčinski inšpektor Občin Idrija in Cerkno opozarja na kršitve zaradi nepravilno parkiranih vozil v naselju Cerkno. Kršitve se dnevno dogajajo...

Več...
sreda, 12. avgust 2015

Destinacija Cerkno v postopku pridobivanja znaka Slovenia Green

Da bi destinacijo Cerkno naredili kar najbolj zeleno (tako na področju okoljskega, družbenega kot ekonomskega stebra trajnostnega razvoja), smo v teku...

Več...
sreda, 12. avgust 2015

Odpis dolgov za najrevnejše

Od 3. avgusta 2015 dalje lahko vložite vlogo za odpis dolgov. S pomočjo aplikacije lahko preverite, če ste upravičeni do odpisa dolgov.

Odpisani so...

Več...
torek, 11. avgust 2015

Glasovanje za NAJ NVO 2015 s podelitvijo v Cerknem

Regionalno stičišče NVO Planota razpisuje letno Glasovanje za "NAJ NVO", ki bo nagradilo najuspešnejša, najbolj aktivna in najboljša društva ali...

Več...
četrtek, 6. avgust 2015

Občina Cerkno začela s pripravo strategije za mlade

Včeraj popoldne se je v predavalnici Večnamenskega centra Cerkno prvič sestala delovna skupina za pripravo strategije za mlade, ki sestoji iz...

Več...

V četrtek, 30. julija, je župan Občine Cerkno Jurij Kavčič sprejel obisk Ervina Vivode, vodje Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč iz...

Več...
sreda, 29. julij 2015

Obisk delegacije Državnega sveta v Cerknem

21. julija je Cerkno na povabilo cerkljanskega župana Jurija Kavčiča je obiskala delegacija predstavnikov državnega sveta Republike Slovenije....

Več...
sreda, 15. julij 2015

Spletna stran Občine Cerkno

Obiskovalke in obiskovalce naše spletne strani obveščamo, da počasi nadomeščamo star sistem za upravljanje s spletnimi vsebinami z novim. Zato se zna...

Več...
ponedeljek, 13. julij 2015

Lokalni program za šport

Občina Cerkno je v sredo, 15. 7. ob 17. uri v Večnamenskem centru organizirala delovni sestanek z akterji na področju športa v Občini Cerkno. Občina...

Več...
sreda, 8. julij 2015

Coworking oz. Sodelanje v Večnamenskem centru Cerkno

Občina Cerkno začenja s ponudbo coworking-a v Večnamenskem centru Cerkno....

Več...
ponedeljek, 15. junij 2015

Fitnesi v naravi vedno bolj in

Skupnost občin Slovenije je v svojem infogradivu objavila, da je fitnes v naravi vedno bolj pogost način za privabljanje ljudi vseh velikosti in...

Več...

Kontakt:

Občina Cerkno
Bevkova ulica 9
5282 Cerkno
Tel.: 05/37-34-640
Fax: 05/37-34-649
E-pošta: obcina@cerkno.si